Wednesday, January 28, 2009

Sejarah SMK Kota Klias

Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Klias mula dibuka pada 1 januari 1972. Nama institusi pendidikan luar Bandar ini mengambil sempena nama lokasi ianya didirikan iaitu kampung Kota Klias. Terletak kira-kira 20 kilometer dari pekan Beaufort yang boleh dihubungi melalui jalan raya Beaufort – Menumbuk.

Amnya para pelajar yang menuntut di sekolah in datang dari persekitaran kawasan yang berhampiran dengan kampung Kota Klias iaitu Kampung Nukahan, Sibagar, Layung, Kukoro, Laba, Klias Kecil, Miang, Pilajau, Rancangan Klias, Melabau dan Takuli. Pelajar sekolah ini terdiri daripada pelbagai etnik. Bagaimanapun majoriti pelajaradalah berketurunan Bisaya dan Brunei. Rata-rata keluarga pelajar dari golongan petani dan nelayan. Terdapat sebilangan kecil yang bekerja dengan pihak kerajaan dan swasta.

Diawal penubuhan, SMK Kota Klias menumpang di bangunan SK Kota Klias dengan jumlah murid seramai 82 orang dan 3 orang guru dan seorang pengetua. Bagaimanapun berkat komitmen dan kerjasama pihak pentadbir sekolah, masyarakat dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, situasi ini berubah dari semasa ke semasa seiring dangan kemajuan dan perubahan sistem pendidikan di negara ini.2 comments:

deyat said...

ada jua nama kg pilajau ... hahah .. igt nada ...

wanthe pilajau said...

wan mazlan
ui..ngat pilajau nope ka..haha

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...