Saturday, April 25, 2009

Minggu Bahasa Inggeris

SMK KOTA KLIAS – Panitia Bahasa Inggeris telah mengadakan minggu Bahasa Inggeris pada 20 – 24 April. Antara aktiviti yang dijalankan pada minggu tersebut ialah mengarang cerpen (short story), mencipta lirik (composing lyrics), membina perkataan (form words), pertandingan mengeja (spelling bee) dan koir (choir).Objektif bagi aktiviti-aktiviti tersebut ialah untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar di samping memupuk minat dan memberikan motivasi kepada pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Selain itu, aktiviti ini juga adalah untuk menggalakkan para pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti berbahasa seterusnya menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris secara aktif di kalangan pelajar, guru dan staf sekolah. Guru yang mengendalikan minggu Bahasa Inggeris ialah Cik Christie Jafri, Cik Mahanie Sawang dan Cik Melissa James Gaban.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...