Saturday, July 2, 2011

Larian Serentak 1 Murid 1 Sukan

1 murid 1 sukan, KPM, Kementerian pelajaran

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).

Sehubungan itu, pada 2 Julai bermula 7.45 pagi telah diadakan majlis pelancaran larian serentak 1M 1S di semua negeri, daerah, sekolah, pusat matrikulasi dan IPG kampus seluruh negara.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...